Kanalchefen: Därför publicerade vi

I måndags publicerade P4 Skaraborg ett inslag i FM och en artikel på sajten om en socialsekreterare i Skövde som också är aktiv inom Granskning Sverige. I samband med det har publiceringen och vårt arbetssätt ifrågasatts. Vi vill därför klargöra följande. Den aktuella tjänstemannen erbjöds i måndags att svara i ämnet. Det har inte skett eftersom vederbörande ställde krav på publiceringen som gjorde att det publicistiska ansvaret inte längre låg hos redaktionen.

När det gäller publiceringen är det vårt uppdrag att granska makthavare. Det är därför högst relevant att undersöka om socialsekreterare, som själv uppger att uppdraget innefattar rehabilitering av IS-anhängare, offentligt kan kalla Islams profet för "pedofil" och "mördare".

Det avgörande för publiceringen är alltså vad de uttalandena innebär för trovärdigheten i aktuell tjänsteutövning och i förlängningen för rättssäkerheten.