"Människor är experter på sina egna områden"

2:05 min

Regeringen vill genomföra en satsning på kulturverksamheter och konstnärlig gestaltning i svenska bostadsområden. Satsningen, som ska pågå i tre år, ska förberedas av Statens konstråd och ska präglas av ett brett medborgarinflytande.

Projektledaren Lena From har sett en ökning i just medborgardialog de senaste tio åren, men det har blivit tydligt att det inte alltid görs på rätt sätt.

- Det som har varit problematiskt är att människorna som deltar i dialogerna inte upplever att de som arrangerar dem har lyssnat på vad som faktiskt sägs. Upplevelsen blir att man som medborgare ger av sin tid och engagerar sig men inte får någonting tillbaka därför att det man ville påverka har man inte haft inflytande över.

Prata med invånarna

Center för urban pedagogik i New York har sedan slutet av 90-talet arbetat för att öka medborgarinflytandet. Via konst och design gör de stadsplanering och andra komplicerade processer mer lättillgängliga. Ingrid Haftel som jobbar på centret ser likheter mellan USA och Sverige i det att man ofta väntar för länge med att faktiskt prata med de invånare som projekten berör.

- Det handlar om att ta sig ut från kontoret och fråga människor vad som försvårar deras engagemang, istället för att lägga en massa tid på att själv fundera kring det. Människor är experter på sina egna områden, så det bästa är att börja med dem, precis som Emma sa.

Intresse för området

Emma Dominguez engagerade sig i rörelsen "Alby är inte till salu" för två år sedan, när bostäder i Alby skulle privatiseras. Då upplevde hon att människor utifrån blev överraskade dels över att invånarna i Alby faktiskt intresserade sig för sitt område, men också över den kunskap som invånarna besitter.

- Jag hör hela tiden de här institutionerna prata om att man ska jobba med området och medborgarna och sen ska man jobba med professionalitet och det som institutionerna kan bidra med. Det är som om de inte fattar att det kan finnas professionella arkitekter eller konstnärer från de här områdena.