Fröjels hembygdsförening satsar på zumba

3:49 min

I Fröjel har man bedrivit ett medvetet arbete för att få en jämn könsfördelning i styrelsen för hembygdsföreningen - och det har gett resultat. 

I många styrelser inom hembygdsrörelsen på Gotland dominerar männen. Men inte överallt. I Fröjel har man jobbat medvetet med frågan - och det har gett tydliga avtryck i föreningens verksamhet.

Varje onsdag under den gångna hösten har ett antal gotländska kvinnor ägnat onsdagskvällarna åt zumba i Fröjel - ett dansbaserat träningspass till musik. Det, berättar Jerker Enekvist, är ett direkt resultat av att hembygdsföreningen i Fröjel lyckats med sina ambitioner att få in såväl yngre ledamöter i styrelsen - som kvinnor.

Jerker Enekvist är föreningens ordförande. Och en av de nya krafter som engagerat sig i styrelsen är Åsa Ingmansson, som tagit initiativ till Zumbakvällarna. Andra exempel på nyheter i hembygdsföreningens verksamhet är barnverksamhet och yogakvällar.