Nyanlända flyktingar i Östhammar saknar språkstöd i skolan

2:16 min

Många skolor i länet är pressade av det höga flyktingmottagandet.

En av de pressade skolorna är Bruksgymnasiet i Gimo. Skolan klarar inte av att erbjuda till exempel språkstöd till de nyanlända eleverna.

16-åriga Javid visar en översättningsapp i sina mobiltelefoner. Det är inte lätt att hänga med på lektionen när man bara varit två månader i Sverige. I många klasser saknas språkstöd för de som varken kan svenska eller engelska. Eleverna får springa mellan klasserna och översätta åt varandra och ta lexikon på nätet till hjälp.

Och det är inte bara språkstöd som saknas. Resurserna på skolan räcker inte till. När budgeten lades i Östhammar räknade förvaltningen med ungefär 10-15 nyanlända elever under höstterminen. Istället har hitills 39 börjat på skolan. En siffra som kommer att stiga: bara i helgen kom 13 flyktingar i gymnasieåldern till Östhammar och väntar på att bli inskrivna på Bruksgymnasiet, som är en samlingsskola för nyanlända i kommunen.

Det saknas behöriga lärare i Svenska som andraspråk och det skulle behövas specialgrupper för det ökande antalet analfabeter, berättar rektor Hanna Hansson.

- Vi har tagit emot alla trots att vi inte haft någon alfabetiseringsgrupp. Därför ser det ut som det gör nu. Att det i den här nybörjargruppen finns elever med väldigt liten skolerfarenhet, säger hon.

På en mattelektion förklarar läraren Ingela Carlén innebörden av begrepp som styckepris och proportionell. Men också skillnaden mellan orden robot och rabatt och vad en nöjespark egentligen är. 16-åriga Benjamin suckar över räknetalen i boken. När han kom till Sverige hade han aldrig gått i skolan - nu ska han lära sig svenska, matte och engelska.

- Det är jättesvårt med svenska. Jag förstår inte matte på svenska, säger Benjamin.

Andra nyanlända från till exempel Syrien är långt före sina svenska klasskamrater i till exempel matematik. Det här att anpassa utbildningen efter varje elevs behov är en stor utmaning, förklarar rektor Hanna Hansson.

- Det är spännande och utmannande att fånga eleverna på de olika nivåerna.

Men kan ni ge alla elever den utbildning de har rätt till?

- Inte idag, vi har definitivt för få lärare, säger Hanna Hansson.