Liberalerna kritiska till förslag om anhöriginvandring

2:50 min

Liberalerna är positiva till större delen av regeringens förslag som gäller flyktingmottagande, men kritiserar begränsningar i rätten till familjeåterförening.

De förslag som regeringen presenterade i måndags innebär att en stor del av de som får tillfälligt uppehållstillstånd inte har rätt att återförenas med sin familj.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet), kommer att stödja större delen av förslagen, men inte den del som gäller familjeåterförening, enligt säger partiets gruppledare i riksdagen, Erik Ullenhag.

– Vi delar ju regeringens ingång i att vi måste vidta åtgärder för att minska inströmningen till Sverige. Från Liberalernas sida kommer vi därför att stödja förslaget om att införa identitetskontroller, men vi kommer däremot gå emot förslaget om att splittra barnfamiljer. Vi måste vara i ett läge att har du flytt från Syrien och har barnen kvar i Jordanien eller på flykt så måste barnen kunna komma till Sverige. Allt annat försvårar integrationen, säger han.

Vad är det ni ser i ID-kontrollerna som är positivt?

– Vi har ju sett att sannolikt har de ID-kontroller som har funnits på färjor gett effekt. Det här innebär då att har du inte handlingar med dig och går på ett tåg eller en buss i Tyskland eller ett annat europeiskt land, då kommer du inte att kunna komma vidare till Sverige utan identitetshandlingar. Det är ett rimligt sätt att säga att i så fall får du söka asyl i Tyskland.

– När det gäller regeringens övriga förslag så har vi en positiv grundhållning när det gäller att stödja dem när de kommer till riksdagen. Det är just frågeställningen kring barnfamiljer som Liberalerna säger nej till.

Men blir det inte dubbelt om man menar att det finns en mänsklig aspekt när det gäller anhöriginvandring, men samtidigt hellre skulle se att de inte kom hit utan sökte asyl någon annanstans, om man vill ha de här ID-kontrollerna i avskräckande syfte?

– I grunden handlar det om att fler länder i Europa måste ta ansvar för att ge asylsökande skydd i den flyktingkatastrof vi är inne i. För oss i Liberalerna är det klart att det är ett antal svåra beslut som vi måste vara med och fatta och stödja för att se till att fler länder i Europa tar ett större ansvar.

– Samtidigt så, för vår del, är det inte en lösning att splittra barnfamiljer. Det kan säkert leda till att färre söker sig till Sverige, men de som är i Sverige och inte kan återförenas med sina barn är ur integrationssynpunkt en oklok lösning och där kommer vi inte i riksdagen stödja regeringens förslag, utan rösta för en annan lösning.

Kommer det här att påverka eventuella samarbeten som ni kan tänka er med regeringen framöver?

– Nej, vi kommer fortsätta vara öppna för att föra samtal med regeringen, vi skulle vilja se mer åtgärder för att människor som kommer snabbare kommer i jobb, sänka trösklar in. Och vi är i ett så allvarligt läge så att vi bidrog med full kraft i den förra migrationsuppgörelsen, vi kommer att vara beredda att samtala om det behöver göras mer på andra områden. Men när det gäller de förslag som regeringen nu har lagt så har regeringen också informerat oss och frågat hur vi ställer oss till de här olika förslagen. Och de är det ett av dem, det vill säga förslaget om att splittra barnfamiljer, som vi kommer att vara emot från Liberalernas sida, säger Erik Ullenhag.