Stora skador i Söderledstunneln

Stora skador har upptäckts i betongen i Söderledstunneln i Stockholm. Enligt gatu- och fastighetskontoret har skadorna orsakats av vägsalt, rapporterar Sveriges Radio Stockholm.
Gatu- och fastighetskontoret gör uppskattningen att tunneln måste repareras för minst hundra miljoner kronor. Över hundra tusen fordon passerar genom tunneln varje dygn.