Svårt att nå klimatmålet i Lycksele

1:34 min

I de flesta kommuner minskar utsläppen av koldioxid men inte i Lycksele enligt en ny undersökning.

Politikern Jamal Mouneimne som arbetat med energi och klimatfrågor i Lycksele tror inte att undersökningen stämmer helt men att den ändå visar att utsläppsminskningen planat ut.

Nyhetsbyrån Siren har kommit fram till att koldioxidutsläppen i Lycksele ökar per invånare. Det är anmärkningsvärt eftersom utsläppen minskar i de flesta kommuner enligt den här undersökningen där data från Nationella emissionsdatabasen har använts.

Även om undersökningen är missvisande så kan det vara så att utsläppen inte minskat på senare år. Jamal Mouneimne som jobbat med energifrågor på kommunen tror att genomfartsleder som exempelvis E 12:an drar upp utsläppssiffrorna och där kör många som inte bor i Lycksele.

Vill man veta hur mycket koldioxid som släpps ut lokalt måste man räkna på de utsläppskällor som verkligen hör hemma i kommunen och det gjordes 2006 och 2011. Lycksele kommuns uträkning 2011 visade att utsläppen minskat 27,5 % sedan 1990.

Kommunens klimatstrategi säger att målet är 40% år 2020, så det fattades 12,5 %. Men den sista delen blir svår att klara. Vi måste alla hjälpas åt om målet ska nås, säger Jamal Mouneimne.