Kommunerna tvingas ta emot flyktingar

Regeringen är nu överens om att tvinga kommunerna att ta emot flyktingar. Drygt 22 000 kommer att fördelas nästa år.

Hittills i år har 4500 nyanlända anvisats ut till kommunerna från de statliga anläggningsboendena. Men många andra väljer istället att hitta ett boende på egen hand.

Men det ska förändras. Nästa år räknar regeringen med att 21 700 nyanlända kommer anvisas direkt till kommunerna. Siffran kommer sen öka.
– Mottagandet av nyanlända är otilräckligt. Det räcker inte till, och ansvarstagandet är ojämlikt mellan kommuner. Vissa kommuner tar ett stort ansvar, medan andra inte gör det, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Fördelningen av de nyanlända kommer avgöras av arbetsmarknadssituationen. De län och kommuner som ger störst möjlighet till jobb och utbildning kommer att få ta emot flest. Ylva Johansson gav Norrbotten och Stockholms län som exempel på regioner dit fler kommer att anvisas.

Den nya lagen ska nu presenteras för riksdagen, och förväntas gälla från 1 mars. Det finns inga straffande sanktioner om en kommun skulle vägra att följa den, men det kan komma att förändras. Besluten kommer heller inte gå att överklagas.

På dagens presskonferens på Rosenbad presenterades också direktiven för en ny snabbutredning om skolan. Utbildningsminister Gustav Fridolin pekade på att en femtedel av skolorna i dag inte tar emot nyanlända, och att fyra procent av skolorna tar emot en tredjedel av de barn som kommer.

Men det skiljer sig också åt mellan skolor inom kommunen, då nyanlända ofta går till skolan som är närmast där de bor.


– Det handlar om närhetsprincipen, säger Gustav Fridolin.

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Botkyrka, Ebba Östlin kommer leda snabbutredningen. Gustav Fridolin hoppas att de nya förändringarna ska gälla från hösttermnen 2016.