Grön gubbe lyser längre

Stockholms stad ska på försök införa ny teknik vid två övergångsställen för att låta dagis- och skolgrupper få längre tid på sig att komma över gatan. Tekniken innebär att en nyckelringsbricka sänder signaler till ljusstolpen så att övergångstiden förlängs med upp till 15 sekunder. I höst ska försöken utvärderas och om de faller väl ut kan de utvidgas.