Så påverkas muslimer i Sverige av terrorattackerna i Paris

5:22 min

Sedan terrorattackerna i Paris den 13 november är det många muslimer som förväntas ta avstånd från dåden. Frilansjournalisten och debattören Sarah Delshad förklarar varför.

– Det var helt fruktansvärt och framförallt drabbades jag av en stress över att det här skulle påverka den muslimska gruppen i Sverige negativt, svarar Sarah Delshad på frågan om hur hon kände när hon fick reda på att terrorattentaten hade hänt.

Hon berättar att hon tror att sådana händelser undermedvetet bidrar till att öka spänningarna i samhället. Vilket i sin tur leder till en fortsatt misstänksamhet mot den muslimska gruppen.

– Man betraktar helt enkelt inte muslimer som individer, utan som en grupp. Enskilda förväntas stå till svars för vad andra gör, i det här fallet för det som hände i Paris, säger Sarah Delshad.

Muslimer är också utsatta för terrorn

En viktig aspekt hon tycker att vi inte får glömma är att muslimer också drabbas av terrorgruppen IS härjningar och är lika utsatta som någon annan grupp.

– Det är viktigt att vi lyfter det faktum att man inte på något vis kan lägga likhetstecken mellan militanta islamister och muslimer bosatta i Sverige, säger hon.

Viktigt att lyfta att man kan vara muslim på flera sätt

För att lösa problemet tror Sarah Delshad att det är viktigt att lyfta att det är möjligt att tillhöra den muslimska gruppen på flera olika sätt. Som positivt exempel lyfter hon den senaste tidens reklamkampanjer för olika klädmärken, med slöjbärande kvinnor som modeller.

– Det är ett jättebra exempel på att man kan visa att den här gruppen finns i vårt samhälle och det inte behöver vara så politiserat, avslutar Sarah Delshad.