کنگره بین المللی فروغ فرخزاد در اوپسالا

5:07 min


روز شنبه ۲۸ نوامبر، کنگره بین المللی فروغ فرخزاد در اوپسالا برگزار می شود. دراین کنگره که گروه ادبی راه ابریشم برگزار می کند، مهیمانانی از کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و سوئد شرکت دارند.

دراین کنگره که گروه ادبی راه ابریشم برگزار می کند، مهیمانانی برای نمونه مطلوبه خجندی از تاجیکستان، قنبرعلیِ تابش از افغانستان، نرگس روان پور و از سوئد نامدار ناصر و بو گوستاوسون شرکت دارند.

زمان و محل برگزاری این کنگره از ساعت یازده تا شانزده ۲۸ نوامبر در کتابخانه مرکزی اوپسالاست. توضیحات بیشتر را می توانید از زبان محمد شریف سعیدی شاعر، مترجم و سخنگوی بخش مطبوعاتی گروه ادبی راه ابریشم بشنوید.