Utredning kritiserar integrationspolitiken

Den statliga utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering kommer på onsdagen med hård kritik av den svenska integrationspolitiken, skriver Dagens Nyheter.

Professor Masoud Kamali som leder utredningen, säger att den politik som förs är diskriminerande och motverkar integration.

– Slutsatsen är att vi behöver ett perspektivskifte, från de andra, från integrationstänkandet till att titta på våra institutioner, hur samhällsstrukturen fungerar och hur diskrimineringen i praktiken är en del av dessa institutioner och strukturella sammanhang. Då måste vi bekämpa diskrimineringen, säger han.

Kritik mot integrationspolitiken
På onsdagen presenterar utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering sin första rapport, där kommer hård kritik mot integrationspolitiken som enligt Masoud Kamali motverkar sitt eget syfte.

Själva integrationstanken är fel i sig, enligt honom. Den skapar ett vi- och dom-tänkande som är diskriminerande.

– I praktiken är det här en paradox, där svenskheten blir ett mål som aldrig nås, eftersom hela politiken bygger på att det ska finnas ett vi och dom. Det finns en paradox i själva integrationstänkandet som gör att det utgör ett hinder för just integrering och integration, säger han.

Vill att politiken ska byta fokus
Integrationspolitiken måste byta fokus, tycker Masoud Kamali, från att fokusera på att invandrare ska integreras till att börja arbeta med den diskriminering som han anser finns inbyggd i samhället, i till exempel skolan och rättsväsendet.

– Vilka brister har vi på arbetsmarknaden, där människor som kommer hit hindras att få arbete, vad har vi för problem i vårt rättsväsende, vad har vi för problem i utbildningssystemet. Vi måste skifta fokus och titta på oss själva på våra institutioner och böra reformera så att folk som kommer hit får tillgång till arbete, inflytande och makt i samhället, säger professor Masoud Kamali, som leder den statliga utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se