Poliskritik mot utrustning vid attentat

2:11 min

Flera poliser larmar om att de inte har rätt utrustning och utbildning för att hantera ett terrorattentat.

Efter terrordåden i Paris, och misstankar om planer på ett dåd även i Sverige, specialbevakar polisen numer byggnader och objekt som anses viktiga.

Flera poliser som arbetar i yttre tjänst har senaste tiden larmat anonymt i polismyndighetens egna incidentrapporteringssystem om bristerna i utbildning, utrustning och de vapen som poliserna har tillgång till.

Ekot har tagit del av flera anmälningar. I en av dom skriver en polis:

"För min egen säkerhets skull samt för att ha någon chans att kunna verka och överleva ett attentat på den hotnivå som föreligger, är det undermåligt att inte ha utbildning i förstärkningsvapen. Det finns ingen möjlighet att kunna verka mot den typen av hot som är aktuellt med den utrustning som vi skickades ut med. Min känsla av att ingå i denna kommendering var att vi patruller rullar runt som måltavlor utan en rimlig möjlighet att skydda oss själva och tredje man."

En annan polis skriver: "Vi skickas ut utan adekvat beväpning då vi endast har 9mm tjänstepistol. Vi får också veta att det kanske inte finns tillräckligt med förstärkta skyddsvästar samt ballistiska hjälmar. Det känns som att skickas ut på lejonjakt med ett ärtrör och en overall gjord av zebrakött."

Roger Alvefuhr var fram till 2010 ansvarig för svensk polis vapen och skyddsutrustning på Rikspolisstyrelsen.

Han delar uppfattningen att polisen är mycket dåligt rustat vid en terrorattack.

– Om vi nu tar ett hypotetiskt fall, där något inträffar som liknar det som skedde i Frankrike, då står man där med för klen skyddsutrusning och för klen beväpning. Det är inte bara polisen som är hotade av det, polisen ska ingripa för att skydda samhället och medborgarna. Och det är svårt när man inte har rätta pinalerna, säger Roger Alvefuhr.

Vid gripandet av den då misstänkte 22-åringen i Boliden förra veckan var Nationella Insatsstyrkan på väg platsen. Men de han inte fram och mannen greps av regional polis.

Nationella insatsstyrkan är den del inom svensk som är samhällets yttersta resurs vid terroristangrepp. Men det tar alltid en viss tid innan den styrkan är mobiliserad, säger Roger Alvefuhr.

– De är aldrig först på ett jobb. De som får ta smällen är de poliser som är ute i radiobil. De kommer alltid få ta första smällen, säger han.

Stefan Hector är chef vid polisens nationella operativa avdelning, och säger så här om kritiken.

– Att vara polis är att ta risker, men de ska inte vara huvudlösa. De ska vara kalkylerade och stå i proportion till den omvärld vi lever i. Nu ser vi en tid där vi just nu har en förhöjd terrorhotnivå, som kanske kommer att bestå. Det kan mycket väl innebära att vi måste se över vårt sätt att utbilda och utrusta oss, säger Stefan Hector.