#SKUMMETIHAMRE

Husägaren hölls ansvarig för föroreningarna

1:40 min

Fortfarande nästan ett år efter branden i Hamre har ingen pekats ut som ansvarig för föroreningarna av vattnet i byn. Det gör att det är oklart vem som ska stå för kostnaderna som det förorenade vattnet har orsakat.

Hör en intervju med Marlene Larsson, en av de boende i Hamre, längst ner i artikeln. 

Den oklara ansvarsfrågan har ökat oron och förvirringen i byn, berättar bybon Per Nylund.

– Det har varit mycket fram och tillbaka, vem ska ha ansvar. Ska Kent ta ansvar eller kommunen? Det har blivit en liten härva tycker jag.

Efter branden menade kommunen att räddningstjänsten inte gjorde fel när de använde brandskummet som förorenade brunnarna. Därför tycker de att de inte ska stå för provtagningskostnad och sanering.

De valde istället att tolka lagen så att den som bor i huset där det brann skulle ta ansvaret.

– Vår bedömning är att det var viktigt i det här läget att få en tydlighet i ansvarsfrågan. För att sedan få en tydlighet med hur man skulle gå vidare med hela området när det gällde vattenprover och annat, säger Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvall.

Kent Bodin, som bodde i huset som brann ner, menar att det är orimligt att han skulle vara ansvarig.

– Första tanken var att de måste ha gjort helt fel, att det är galet. Jag hade inte släppt ut brandskummet och kunde inte påverka släckningsarbetet. Att det skulle vara mitt ansvar var orimligt. 

Kent Bodin överklagade beslutet till länsstyrelsen, som sa att kommunen hade fel, att och Kent inte var ansvarig. Men i beslutet sas inget om vem som egentligen ska vara ansvarig för åtgärderna efter föroreningen och exempelvis ta vattenprover och stå för saneringen.

Så fortfarande, nästan ett år efter branden, har ingen ansvarig pekats ut, vilket många i byn tycker är konstigt. En av dem är Anna Turås:

– Det känns som att någons ansvar borde det vara, att det har blivit så här, säger hon. 

Här hittar du hela vår granskning #skummetihamre.