#flyktiskåne

Helsingborg vill ha andrum

3:07 min

Ansträngd - men under kontroll. Så beskriver kommunledningen i Helsingborg läget när det gäller mottagandet av asylsökande. Idag har turen kommit dit i vår reportageresa #flyktiskåne.

– Under kontroll, men väldigt ansträngd. Det kommer bli en ännu mer ansträngd situation här de kommande åren, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Socialförvaltningen i Helsingborg har Lex Sara-anmält sig själv, fortsätter han.

– Personalen känner sig oerhört pressad.

Idag finns runt 160 platser fördelat på sju boenden för ensamkommande barn. Han tror att staden måste öppna 10 nya HVB-hem inför nästa år. Men staden har inte tecknat något avtal med Migrationsverket när det gäller vuxna flyktingar.

– Nej, så länge vi har politisk majoritet att inte teckna ett sådant avtal så kommer det inte bli, säger Peter Danielsson.

– Men det förbereds ju en tvingande lagstiftning även när det gäller vuxna och den kommer vi behöva rätta oss efter.

Flyktingfrågan är inget man har politisk debatt om, tycker Ingela Andersson, socialdemokraternas ledare som sitter i opposition och känner sig dåligt informerad av kommunstyrelsen. Hon har gett förslag på hur man kan hjälpa de människor i Helsingborg som akut behöver tak över huvudet, ett gammalt äldreboende som de styrande planerat att riva.

I Helsingborg finns även Migrationsverkets så kallade ABO på en camping på Råå och på före detta Bergaanstalten, där kommunen ansvarar för barnens skolgång. Campingen kommer troligen stängas för flyktingar under sommarens campingsäsong. 

Dessutom har Helsingborg som många andra kommuner också EU-migranter som ber om hjälp. Staden hyr tillfälligt en före detta camping, Stenbrogården, öster om Råå.Men även om den fungerat bra ser inte Peter Danielsson den som en långsiktig lösning. 

– Vi har heller inget ansvar för den gruppen, mer än i det akuta läget.

Just nu finns drygt 1 100 personer inskrivna hos Migrationsverket i Helsingborg, vilket är något fler än i Östra Göinge (1 079), men färre än Hässleholm (1 192) och Malmö (5 838). Under året har verket anvisat knappt 200 ensamkommande barn till Helsingborg, som sökt asyl. Det är hälften så många som till Malmö, ungefär lika många som till Lund.

För 2015 har Helsingborgs fördelningstal, beslutat av länsstyrelsen och Migrationsverket, varit 50 asylplatser. Utifrån det har staden tecknat avtal om 45 platser och planerat för det.

– 45 platser genererar cirka 90 barn om året. Vi har tagit emot sammanlagt 260 ungdomar, både anvisningar, EBO, alltså barn som placeras hos en familj de känner som bor i Helsingborg och som staden har utrednings- och uppföljningsansvar för, samt transitungdomar som ankommer direkt till Helsingborg, säger socialdirektör Dinah Åbinger.

Utöver det har staden tillfälligt hjälpt Trelleborg med 33 ungdomar. Enligt nästa års avtal kommer åtta gånger fler ensamkommande till Helsingborg. För 2016 är fördelningstalet 416.

  • I staden finns också hundratals andra flyktingar som väntar på förflyttning till annan kommun.
  • Av statens flyktingkrispengar får Helsingborg 79 miljoner kronor, som främst kommer gå till boenden och skolor.
  • Helsingborg styrs av en blågrön majoritet.