Östergötland

Landshövdingen om flyktingfrågan: En samhällsutmaning

1:22 min

Idag har Migrationsverkets förslag om hur många flyktingar länets kommuner ska ta emot nästa år diskuterats på länsstyrelsen.

Det handlar om drygt 1 800 ensamkommande barn och drygt 800 nyanlända flyktingar. Landshövding Elisabeth Nilsson kommenterar siffrorna.

– Det är väldigt höga siffror. Och jag tror att när det här har sjunkit in hos kommunerna så ser man det som att det här är kämpigt, säger hon.

Igår kom siffrorna från Migrationsverket. Under eftermiddagen idag har representanter för länets kommuner suttit i möte i länsstyrelsens integrationsråd där landshövdingen är ordförande.

Och en punkt på dagordningen har varit Migrationsverkets siffror om flyktingfördelningen. Länsstyrelsen har möjlighet att justera siffrorna innan de slutligen fastställs, säger Elisabeth Nilsson.

Det finns ett stort engagemang i länet för flyktingarna, inte minst hos enskilda och hos olika organisationer. Och det gläder Elisabeth Nilsson.

– Det visar att människor inte ser det här som någon annans fråga, utan man inser att vad var och en av oss gör påverkar vilket samhälle vi har imorgon, säger hon.