USA-stöd till afghansk armé

USAs försvarsminister Donald Rumsfeld som är på besök i Afghanistan sa på lördagen att USA inom kort kommer att ge ekonomisk hjälp till att bygga upp en nationell afghansk armé.
Det amerikanska stödet ska enligt Rumsfeld inledas redan i maj. Däremot kommer amerikanska trupper inte att ingå i den inernationella militära styrka som Afghanistans premiärminister Karzai vill ska garantera säkerheten och den nationella sammanhållningen i landet. Den brittisk-ledda internationella styrkan i Afghanistan uppgår för närvarande till 4.500 man och Karzai vill snabbt bygga ut den till 20.000.