Livsmedelsverket i pengakris

Livsmedelsverket befinner sig mitt uppe i en ekonomisk kris, skriver Svenska Dagbladet. En vecka före Livsmedelsverkets avslöjande om höga halter av miljögiftet akrylamid i livsmedel fick verket nej från regeringen till ett begärt extraanslag på 20 miljoner kronor.
Som en följd av regeringens nej tvingas Livsmedelsverket genomföra ett besparingsprogram och säga upp personal. Forskningschefen på Livsmedelsverket Leif Busk tillbakavisar i tidningen att det skulle finnas något samband mellan verkets ekonomiska kris och den uppmärksammade presskonferensen där larmet om akrylamid presenterades.