Gunnar Gunnarson avliden

Författaren Gunnar Gunnarson har avlidit 83 år gammal. Gunnarson var en marxistiskt orienterad akademiker som gav ut ett 20-tal böcker - bland de mest kända var "De stora utopisterna" och "Ryssland 1917" om den ryska revolutionen.
Under en period var Gunnarson med i det svenska kommunistpartiet som han dock lämnade på tidigt 50-tal. Därefter var han under många år verksam som redaktör på Tidens förlag.