Behov av krishjälp efter rån

Rånen mot taxichaufförer och butikspersonal upplevs som allt grövre och behovet av krishjälp ökar. Därför har Taxi Stockholm utbildat 200 chaufförer i akut krishjälp vid Kris- och Traumacentrum i Danderyd. Omkring 500 Konsumbutikschefer kommer att gå liknande kurser framöver.
Enligt verksamhetschefen på Kris- och traumacentrum Luis Ramos Ruggiero behöver ungefär 3 av 10 som har utsatts för rån professional psykologisk hjälp, medan 7 av 10 kan klara sig med stödet från de egna kollegorna.