Kumlapolitiker om hotbrev

Samtliga partier i Kumla går nu ut med ett gemensamt uttalande mot den person som skickar hotbrev till politiker, kyrkligt aktiva och invandrare i kommunen.
Enligt partirepresentanterna rör det sig troligen om en ensam man, som tror att han kan skrämmas och påverka genom att skriva anonyma brev. Politikerna vill nu komma i kontakt med brevskrivaren för att få ett stopp på hotbreven.