Oklart hur cancerframkallande PAH-ämnen påverkat människor runt Kubal

4:21 min

Trots många år av utsläpp av cancer- och genförändrande PAH-ämnen från aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall vet inte forskningen om fler har fått cancer på grund av det.

Är du orolig över att utsläppen från större industrier påverkar din hälsa? Berätta i kommenteringen!

– Man har försökt genom åren att göra en del studier för att följa upp de människor som bor eller jobbar i området, men för att statistiskt kunna säkerställa om det finns ökade risker behövs det göras studier på väldigt stora grupper och det har inte varit möjligt i Sundsvall, säger Annika Hanberg, professor vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet.

Det forskingen däremot vet är att en ökad exponering av PAH-ämnen kan öka risken för cancer.

– Många av PAH-föreningarna är cancerframkallande, skadar arvsmassan och gör upphov till mutationer som kan leda till cancer, säger Annika Hanberg.

2006 presenterade Karolinska Institutet en rapport för Sundsvalls kommun, som pekade ut områden som hade förhöjda halter PAH-ämnen i marken. Sundsvalls kommun har sedan dess sanerat marken vid flera förskolor i området och även vid det planerade bostadsområdet Lappstaden. 2006 gjordes också undersökningar av luften i området som visade på förhöjda halter.

– De som fanns inom det området hade en ökad cancerrisk i förhållande till om ämnena inte funnits där, säger Annika Hanberg.

Sedan Kubal byggde om i fabriken 2008-2009 har utsläppen av PAH-ämnena minskat och idag är utsläppen knappt mätbara, enligt Naturvårdsverket.