Dom i Hallandsåsmål

På måndagen kom domen i den första rättegången om miljöskandalen vid tunnelbygget genom Hallandsåsen. Förre VD:n för kemiföretaget Rhone Poulenc, numera Rhodia AB Sverige, dömdes för brott mot lagen om kemiska produkter.
Kemiföretaget levererade det giftiga tätningsmedlet Rocha Gil till tunnelbygget genom Hallandsåsen. Tingsrätten i Ängelholm fann att Lars Wester var ansvarig för att det i produktinformationen inte framgick vilka nervskador medlet kan orsaka och att halten giftig akrylamid var dubbelt så hög än vad som angavs. Domen blev 90 dagsböter. Den stora rättegången om miljöskandalen på Hallandsåsen inleds i höst.