Studie: Tobaksreklam vanligare i utvecklingsländer

1:48 min

Människor i utvecklingsländer utsätts för betydligt mer intensiv och aggressiv marknadsföring av tobak än människor i rika länder i väst. Det visar en studie från Världshälsoorganisationen WHO.

När rökningen minskar i den rika västvärlden så läggs det större kraft på marknadsföringen i den fattiga delen av världen.

- Man vill öka sin försäljningsandel och då går man på de som bor i låginkomstländerna, man gör det enklare för barn att börja röka genom att sälja cigaretter styckvis. Det förekommer nästan inte i höginkomstländerna medan det är väldigt vanligt i låginkomstländerna och det är ju ett sätt att fånga sårbara individer som till exempel barn, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademien i Göteborg.

Det är längs en kilometerlång promenad i 462 samhällen i 16 länder som tobaksannonser och försäljningsställen har dokumenterats av forskarna under flera år. Resultaten visar att nästan 65 procent av de granskade butikerna i låginkomstländerna sålde cigaretter styckvis, jämfört med bara knappt tre procent i Sverige.

Tobaksannonserna var 81 gånger fler per studerat samhälle i utvecklingsländer som Indien och Pakistan, jämfört med höginkomstländer som Sveriges och Kanada.

För att stoppa utvecklingen behövs upplysning och lagstiftning menar Annika Rosengren.

- Det är en lagstiftningsfråga. För några decennier sen var det väldigt vanligt att vi kunde köpa lösa cigaretter i Sverige också, och det gör vi inte idag, och det har vi kommit åt via lagstiftning säger, hon.

Studien är gjord på uppdrag av Världshälsoorganisationen WHO för att se hur marknadsföringen av tobak utvecklats sedan 2005 då medlemsländerna enades om striktare regler för tobaksreklam. Kopplingen mellan tobaksreklam och tidig rökdebut är tydlig enligt forskarna. I USA har 80 procent av de vuxna rökarna börjat innan de fyllt 18 år.

- Reklam syftar ju till en normalisering av rökning att det är socialt acceptabelt att röka så den fyller ju en funktion i marknadsföringen av tobak i Sverige och övriga världen, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademien i Göteborg.