Socialtjänster Lex Sarah-anmäler sig

1:38 min

I Stockholms län sätts socialtjänsten på hårda prov, visar den lägesbild över hur länet påverkas av flyktingsituationen i Sverige, som Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap gjort. 

Det stora antalet flyktingar och främst antalet ensamkommande flyktingbarn har satt socialtjänsten i länets kommuner på stora prov.

I nästan alla kommuner i länet har flyktingssituationen medfört betydande eller allvarlig påverkan inom socialtjänsten. I flera kommuner är läget så ansträngt att kommuner har Lex Sarah anmält sig själv.

En av dessa är Norrtälje.

– Vi hinner inte utreda barnen, även om de inte har så mycket historia med sig. Vi hinner inte heller med att utreda jourhemmen och HVB-hemmen, som vi ska enligt lag, säger Catarina Odenberg, tillförordnad socialchef i Norrtälje.

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB är det främst arbetet med ensamkommande flyktingbarn som sliter på personalen inom socialtjänsten. Många är oroliga för boendesituationen för barnen och mår dåligt över att de inte hinner följa upp hur barnen har det.

I elva av länets 26 kommuner har det rapporterats om att läget är allvarligt.

Redan innan den nu aktuella flyktingsituationen var läget ansträngt inom socialtjänsten med brist på socialsekreterare och stor omsättning på personalen.

Vallentuna kommun har till exempel gjort tre Lex Sarah anmälningar som rör brister i utredningar som rör ensamkommande flyktingbarn.