Konstuställningens namn är inte okej

Stockholmskonstnären Makode Linde har hamnat i en tvist med Kulturhuset Stadsteatern om namnet på den utställning som planeras i vinter.

"Negerkungens återkomst" är inte okej enligt kulturinstitutionens chef Benny Fredriksson, eftersom det kan uppfattas som att man legitimerar ett rasistiskt uttryck.

Parterna står enligt Dagens Nyheter långtifrån varandra. Nås ingen överenskommelse så blir det sannolikt ingen utställning.