Höjd status för kinesisk valuta efter beslut i valutafonden

1:24 min

Beslutet att inkludera den kinesiska yuanen i den internationella valutafondens korg av reservvalutor innebär en höjning av den kinesiska valutans status.

Det är också ett viktigt symboliskt resultat för en politik som drivits målmedvetet av Kinas centralbankschef.

Efter den västerländska finanskrisen 2009 föreslog den kinesiske centralbankschefen Zhou Xiaochuan att världen borde minska sitt beroende av den amerikanska dollarn som världsvaluta.

Han menade att den internationella valutafonden i stället borde skapa ett slags supervaluta baserad på flera stora valutor.

Att den kinesiska yuanen borde höra dit var underförstått efter att den kinesiska ekonomin tycktes stå stadig medan västerländska ekonomier chockats av finanskrisen.

Den kinesiska centralbanskschefens uttalande väckte väckte stor uppmärksamhet 2009 eftersom det signalerade ett större kinesiskt inflytande på bekostnad av USA:s.

Efter att den internationella valutafonden nu meddelat att Kina uppfyller kraven för en fritt användbar internationell valuta kan ses som en viktig seger för centralbankschefen Zhou Xiaochuans linje.

Han har trotsat pensioneringsnormen och arbetat målmedvetet i tretton år på sin position för att reformera Kinas bank- och finananssystem, trots varningar om att det också kan göra Kinas ekonomi mer sårbar när tidigare barriärer mot den internationella finansvärlden rivs.

Den kinesiska yuanens nya status hos den internationella valutafonden kommer att märkas från och med 1 oktober 2016. Yuanen andel av valutafonens reservvaluta viktas till nästan 11 procent.

Det är fortfarande mycket lägre än dollarns över 40 procent, men högre än den japanska yenen och det brittiska pundet.