Nytt riktmärke för mängden kejsarsnitt

En färsk genomgång av förhållandet mellan andelen kejsarsnitt och överlevnaden hos mödrar och nyfödda i världens länder tyder på att fler kejsarsnitt behövs, än vad Världshälsoorganisationen rekommenderar.

Kejsarsnitt är världens vanligaste operation. Men hur vanligt det är är varierar stort mellan olika länder – från ett par procent till mer än hälften av alla förlossningar.

Världshälsoorganisationen rekommenderar sedan 30 år tillbaka länder att inte göra fler än 10-15 procent kejsarsnitt om man vill optimera överlevnaden hos mödrar och nyfödda.

Men en ny undersökning om förhållandet mellan andelen kejsarsnitt och dödligheten hos mödrar och nyfödda i 194 länder kommer fram till att dödligheten minskar ända upp till en nivå där nästan en femtedel av alla förlossningar sker med kejsarsnitt (19 procent). Därutöver leder fler kejsarsnitt inte till någon förbättring av överlevnaden.

Det här är alltså en statistisk studie som gäller förhållandena på nationsnivå och forskarna poängterar att det inte har något att göra med hur enskilda förlossningar ska bedömas.

I Sverige föds 16-18 procent av alla barn med kejsarsnitt.


Referens: Molina et al: "Relationship Between Cesarean Delivery Rate and Maternal and Neonatal Mortality", Jama 2015. DOI:10.1001/jama.2015.15553.