Äldreboendet Björkgården blir kvar

Äldreboendet Björkgården i Knutby blir kvar på samma sätt som idag. Det beskedet kom idag. 

Upplandsnytt har tidigare berättat om oro i Knutby i samband med att kommunen utredde boendet - men kommunens utredning kommer fram till att det inte skulle vara ekonomiskt att göra om äldreboendet till annan verksamhet. Äldrenämnden ska i stället se över andra sätt att spara pengar.