Digitala spår kan vara lätta att följa

1:44 min

I stort sett allt vi gör digitalt lämnar spår efter sig, vare sig vi vill det eller inte. Stefan Ahola, som jobbar inom IT-branschen är både försiktig och slarvig vad gäller digitala säkerheten.

— Allt du gör kan snappas upp av någon, det lämnar i spår i någon form.

Det är inte bara i sociala medier som vi lämnar digitala spår. Varje gång vi använder bankkortet och diverse klubbkort i butiker samlas information om det vi köper. Just den biten bryr sig inte Stefan Ahola om.

— Jag känner väl inte att det kränker på något sätt att de tar reda på information om mig.

En vanlig digital säkerhetsrisk, som många tar, är publika trådlösa nätverk. Ett av hoten mot säkerheten i öppna wifi-anslutningar är att en hackare lätt kan lägga sig mellan användare och själva anslutningspunkten och på så sätt se allt man gör på internet och på så vis komma över känsliga uppgifter, till exempel lösenord.

Öppna trådlösa nätverk är något som den annars försiktige Stefan Ahola också använder sig av.

— Ja, jag gör det faktiskt, men jag vet ju att man egentligen inte ska göra det. Där är jag väl lite otänksam.