Saneringen av bryggeritomten kan bli dyrare

2:02 min

Saneringen av marken i Visby hamn där det ska bli bryggeri kan bli dyrare än beräknat. Eftersom det bara är den tomten som ska saneras finns risken att föroreningar från området intill läcker in.

– Ja, man sanerar den här delen som jag förstått är tanken då. Men då måste man också säkerställa att det inte blir återförorenat. Vi vet ju att vi har väldigt mycket föroreningar i hamnen, hela vägen ändå bort till Färjeledsbacken, säger Mattias Vejlens, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Föroreningarna slutar inte där bryggeritomten slutar. Hela området från nuvarande hamnterminalen och norrut mot den inre hamnen klassar Länsstyrelsen som ett klass 1-område. Det är den högsta riskklassningen och innebär att föroreningarna utgör en mycket stor risk för människa och miljö.

Innan Region Gotland ska sälja tomten till Spendrups ska marken där den gamla hamnterminalen ligger saneras. Men inte intilliggande områden. Risken finns då att föroreningarna läcker in i det sanerade området.

– De föroreningar som ligger söder om gamla hamnterminalen är framför allt olja. Det ligger väldigt mycket grunt grundvatten och det kan naturligtvis spridas med grundvattnet. Man vill ju inte sanera en bit och sen stoppa ned ren jord och sen få den återförorenad på grund av att det sprids med grundvattnet. Men det måste man titta på innan själva saneringen. Det är ju såna saker som vi kommer att ställa som krav som tillsynsmyndighet att man inte får en återförorening av området, säger Mattias Vejlens.

Enligt Mattias Vejlens kan det handla om att det måste byggas någon form av skyddsbarriär.

Men någon skyddsbarriär finns inte med i det kostnadsförslag som Region Gotland har låtit ta fram.

Det kostar cirka 15 miljoner att sanera marken innan försäljningen till Spendrups. I en riskanalys, som P4 Gotland har tagit del av, står det att saneringen kan komma att bli dyrare och ta längre tid än beräknat.

Innan Länsstyrelsen kan ge tillstånd att sanera marken måste Region Gotland utreda vad man ska göra för att undvika återföroreningar. Men någon sådan utredning har ännu inte gjorts, säger Mattias Vejlens på Länsstyrelsen.

– Inför en kommande sanering måste man göra ordentliga utredningar och kolla upp ifall man behöver göra skyddsbarriärer eller nåt liknande söderut, säger Mattias Vejlens.