Statsvetare: Dystra siffror för S

3:36 min

Var femte väljare sympatiserar nu med SD. Samtidigt får S sin sämsta siffra någonsin.

Även om det stora regeringspartiet brukar tappa väljare efter ett val så är siffrorna i Statistiska Centralbyrån, SCB:s, mätning ett nedslående resultat för Socialdemokraterna.

– Ja, de är säkert väldigt bekymrade. Det är ju inga rekordsiffror för deras samarbetspartners heller. Men vi ska kanske också lära oss att leva med att Socialdemokraterna ligger på en 20 - 25-procentsnivå, som det är i många andra länder, säger Marja Lemne, statsvetaren vid Stockholms universitet.

27,6 procent är Socialdemokraternas rekordlåga siffra i SCB:s novembermätning, och även regeringskollegan Miljöpartiet och samarbetspartiet Vänsterpartiet har statistiskt säkerställda nedgångar jämfört med SCB:s förra mätning, från i maj.

Men inte heller de fyra allianspartierna har så mycket att fira, säger Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet.

– De får ingen bonus av att vi har en svag rödgrön regering. Och det kanske de hade hoppats på, säger han.

Centerpartiet och Liberalerna ökar svagt i mätningen, medan Moderaterna och Kristdemokraterna backar. Moderaterna får 23,5 procent och Kristdemokraterna 3,5 procent i mätningen. Gemensamt för de bägge partierna är dels att de bytt partiledare efter valet, dels att de tydligt skärpt sin migrationspolitik, något som inte verkar ha betalat sig i opinionen.

– Många väljare är osäkra på den nya moderata partiledaren, som inte har profilerat sig särskilt tydligt. Inte heller den nya Kristdemokratiska partiledaren har synts så mycket. Så effekten av partiledarbytena får vi nog vänta lite på, Anders Sannerstedt.

Det är i dag helt jämnt mellan blocken. Både S+MP+V och de fyra allianspartierna får 39 procent.

De tydliga vinnarna i undersökningen är Sverigedemokraterna, som ökat med 5,5 procentenheter sedan mätningen i maj, till 19,9 procent. Att partiet få en så hög siffra är värt och notera, tycker Marja Lemne.

– SD har inte varit lika synligt i medierna som tidigare. Då har man möjligen trott, med flyktingfrågan i fokus, att det partiet skulle ha en sjunkande sympatiandel.

En tolkning kan vara att det är viktigare för opinionssiffrorna att partiets huvudfråga diskuteras, än att man som parti får medial uppmärksamhet.

Anders Sannerstedt tror å sin sida att en del Sverigedemokrater hade hoppats på ännu högre siffror, med tanke på migrationsfrågans dominans i debatten under hösten. Han noterar också att Sverigedemokraterna numera lockar många kvinnliga sympatisörer.

– Andelen kvinnliga väljare verkar öka. Snart har SD 40 procent kvinnor bland sina sympatisörer.

Vid riksdagsvalet 2014 var 30 procent av Sverigedemokraternas väljare kvinnor.

SCB:s undersökning gjordes under tiden 2 till 25 november, alltså i huvudsak före regeringens senaste skärpning av asylpolitiken den 24 november. Och det kan självfallet påverka siffrorna, tror Marja Lemne, statsvetare vid Stockholms universitet.

– Det är ju synd att mätningen är gjord så att vi inte så att vi inte ser någon eventuell effekt av den senaste åtstramningen i invandringspolitiken, säger Marja Lemne, statsvetare vid Stockholms universitet.