Klart för köp av Perstorp

Alla villkor för Sydsvenska Kemis bud på Perstorp AB är nu uppfyllda, och bolaget fullföljer därför budet och köper Perstorp.
Sydsvenska Kemi har fått in aktier motsvarande 97,5 procent av kapitalet och 98,6 procent av rösterna. Bolaget tänker inleda tvångsinlösen av de återstående aktierna i Perstorp inom kort, enligt ett pressmeddelande.