Polisen specialsatsar mot gängkriminalitet

1:44 min

En särskild polissatsning ska skapa trygghet på de platser i landet som pekats ut som problemområden med grov organiserad brottslighet. Nästan hälften av dessa 14 områden finns i Göteborg.

– Det finns brister i viljan att ställa upp i rättsprocesser. Det finns en tysthetskultur, parallella rättssystem som dyker upp, kriminalitet som är hög och inslag av extremism som gör att vi behöver koncentrera resurser och arbeta mer intensivt i de här områdena, säger Erik Nord.

Polisen i Göteborg har under flera år fört en ojämn kamp mot den grova organiserade brottsligheten. Fler än 20 döda och över 120 skottlossningar är facit sedan 2013.

De utpekade områdena är överrepresenterade när det gäller våldet och ingår i en rad åtgärder som regeringen föreslår för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Det handlar om ett långsiktigt förebyggande arbete, säger rikspolischefen Dan Eliasson.

– Vi kommer ha mer polisiär närvaro i de här områden. Vi kommer också ha fler områdespoliser som ska jobba kontaktskapande och hjälpa oss att förstå vad som händer i de här områdena.

Resurser ska prioriteras till de utpekade områdena som finns, förutom i Göteborg, också i Stockholm, Malmö och ett i Örebro. Och Erik Nord vid polisen tror att det kan göra skillnad.

– Förhoppningen är att vi kan jobba i de här områdena enligt ett sammanhållet system över flera år där vi skapar förtroende och bekämpar brottsligheten som de som bor i de här områdena upplever.