Osäker framtid för satsning på biobränsle

1:51 min

Biodrivmedel från skogsråvara ses av forskare som en viktig resurs för att Sverige ska kunna nå målet om en fossilfri fordonsflotta. Men nu hotas stora forskningssatsningar av nedläggning.

En satsning som går en osäker framtid till mötes är Gobigas i Göteborg, som gör gas av skogsavfall.

Professor Henrik Thunman från Chalmers förklarar hur förgasningen går till.

– Om man värmer upp ett biobränslet tillräckligt mycket så avgår en gas. Det är det som man ser blir lågor om man tillsätter syre runt ett vanligt vedträ. Men i den här processen eldar man med vattenånga. Då får man ingen slutprodukt utan en brännbar gas. Och det är den biogasen som man sedan tar i de andra stegen och förädlar.

Processen börjar med att pellets, och snart också flis, av skogsavfall förgasas i uppåt 900 graders värme. I de kommande stegen här på Gobigasfabriken i Göteborg, renas, torkas, koncentreras och komprimeras gasen. Därefter sänds den ut på det vanliga gasnätet.

Det har varit en del utmaningar i projektet, men så är det också den första anläggningen i världen där hela den här processen sker kontinuerligt.

Energimyndigheten har stått för en del av kostnaden men framför allt har det kommunala bolaget Göteborg Energi betalat projektet. När nu de mycket låga oljepriserna gjort gasen jämförelsevis dyr så vill kommunledningen nu backa ur sitt engagemang

Även en planerad fortsättning med en fyra gånger så stor anläggning här intill verkar nu hänga löst.

Men det är inte bara oljepriserna som är orsak till att det ser mörkt ut för Gobigas, och även för en liknande anläggning i Piteå som heter LTU Greenfuels. EU:s regler för statsstöd förhindrar nämligen att biobränslen gynnas framför fossila bränslen.

Besked om långsiktiga villkor för biodrivmedel av skogsråvara låter vänta på sig, eftersom det varit så mycket kontroverser inom unionen omkring etanol gjord på råvaror som kunde bli mat.

– Dialogen kring jordbruksråvaror är komplicerad och gör att det hela tiden skjuts på. Och då blir det inget beslut för skogsråvara heller, säger Anders Lewald på Energimyndigheten.