Bråttom för årets rot och rut-uppdrag

Före årets slut ska du ha betalt för rot-eller rut-arbeten , för nästa år görs reglerna om, påminner Skatteverket.


Däremot räcker det om arbetena är avslutade den sista januari.

2016 år sänks Rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden och skattereduktionen för Rut sänks till max 25 000 kronor per person och år för den som inte fyllt 65 år.

Avdragen för rot och rut blir sammanlagt maximalt 50 000 kronor per person och år.