#skummetihamre

"Räddningstjänsten borde ges ansvar efter Hamrebranden"

1:24 min

Det var fel av Hudsiksvalls kommun att peka ut ägaren till det nerbrunna huset som ansvarig för provtagning och andra åtgärder efter att skum förorenat brunnar i Hamre utanför Hudiksvall. Kommunen borde lägga ansvaret på räddningstjänsten, menar Jan Darpö, professor i miljörätt.

Hudiksvalls kommun menade att det var en olycka att skummet förorenade brunnarna och att Norrhälsinge räddningstjänst inte skulle vara ansvarig.

I stället sa de att ägaren till huset som brann skulle betala vattenprover i grannens brunn. Det här tycker Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet känns långsökt. 

– Jag tycker att det känns betydligt närmare att förelägga räddningstjänsten. Nu valde man fastighetsägaren, och det kändes lite långsökt eftersom den personen knappast kan sägas bedriva en verksamhet som är förknippad med föroreningen, säger han. 

Det beslutet överklagades till Länsstyrelsen som kom fram till att kommunen hade fel. Husägaren var inte ansvarig. Ett beslut som kommunen valde att acceptera.

– Det här innebär att det inte finns någon som kan ta ansvar. Men så skulle de inte behöva vara, säger Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvall.

Kommunen skulle istället kunna säga att räddningstjänsten ska ta ansvar för provtagning och sanering, enligt Jan Darpö professor i miljörätt vid Uppsala universitet.

– Vill man ha ett klarläggande så ska man förelägga räddningstjänsten. Då rör det inga enskilda som drabbas, och man får en intressant fråga belyst.

Här hittar du allt om vår granskning #skummetihamre.