Åkeriföretag vill ha säkra vägar

Nu ska åkeriföretagen i Dalarna och Västmanland ta krafttag för att öka säkerheten på vägarna. Den angelägna säkerhetsfrågan diskuterades på åkeriföreningen Mitts årsmöte igår.
Åkeriföretagen i Dalarna och Västmanland upplever att säkerheten på vägarna är alltför dålig. Vid Åkeriföreningen Mitts årsmöte i helgen betonade man vikten av att utöka samarbete med andra berörda parter som Vägverket, politiker och polisen för att kunna minska olyckorna. Dessutom poängterar man hur viktigt det är att alla förare använder bälten och håller hastigheten.