Budgeten för bryggeriaffären riskerar spricka

1:19 min

Saneringen av marken i Visby hamn till Spendrups kan bli dyrare. Region Gotland har också anlitat en konsult som huvudprojektledare, vars arvode kan bli över en miljon kronor.

18 miljoner kronor har regionfullmäktige gett regionstyrelsen i tillägganslag för rivning, sanering, anslutande markarbeten, fastighetsbildning och detaljplanearbete för att marken sen ska säljas till Spendrups. Saneringen beräknas kosta 15 miljoner kronor och rivningen 2 miljoner kronor.

Dessutom har Region Gotland nu anlitat en konsult som ska vara huvudprojektledare för affären. Han kostar runt 800 kronor i timmen. Regionen räknar med att han kommer att jobba halvtid tills affären är avslutad våren 2017. I så fall blir det en kostnad på över 1 miljon kronor - som inte fanns med i budgeten när den klubbades.

Summan av detta är 18 miljoner kronor, som budgeten.

Därutöver ska alltså detaljplanearbetet göras och fastigheten bildas.

Som vi berättat tidigare riskerar saneringen att kosta mer än 15 miljoner kronor. Föroreningar från hamnområdet intill kan läcka in och det kan krävas åtgärder som skyddsbarriärer. Det ska utredas innan saneringen börjar. I kostnadsförslaget om saneringen som finns idag finns varken skyddsbarriärer eller en sån utredning med.

Sammantaget riskerar en redan snäv budget att inte hålla och då får Regionstyrelsen be om mer pengar för bryggeriaffären. En affär som alltså i nuläget beräknas kosta totalt 39 miljoner kronor för att sälja tomten för 14 miljoner.