Örebro moské ville ta över moskén i Eskilstuna med pengar från gulfstat

2:10 min

Med hjälp av miljontals kronor från en gulfstat har ledningen för Örebro moské försökt ta över stora moskén i Eskilstuna. Imamen i Eskilstuna talar om hot och trakasserier.

– De här kuppförsöken mot oss plus folk som kommit in och hotat imamer, de har gett oss en väldigt stor bitterhet nästan mot det här sättet att missrepresentera islam och att använda vilka metoder som helst för att nå sina syften, säger Abd al Haqq Kiealan, imam i moskén i Eskilstuna.

Det började 2012 då styrelsemedlemmar vid Örebro moské försökte ta makten i stora moskén i Eskilstuna, de utländska styrelsemedlemmarna betalade flera miljoner kronor till den person som ägde fastigheten och dessutom har de enligt Abd al Haqq Kielan använt sig av påtryckningar och hot.

– De har kört ett väldigt hårt spel mot oss, ända sedan 2012 egentligen, som vi först på sista tiden har lyckats jobba oss igenom och det har varit en fruktansvärt jobbig tid.

P4 Örebro har pratat med flera personer med insyn i frågan. Vi har gått igenom en mängd dokument och brevväxlingar på flera språk mellan olika inblandade parter. Vår granskning visar att ledningen vid Örebro moské försökt ta över styrelsen för moskén i Eskilstuna, samtidigt som Abd al-Haqq Kielan och ytterligare en person sparkades ur styrelsen.

Men länsstyrelsen i Stockholm som hanterar frågor om stiftelser avslog deras ansökan om att byta ut styrelsemedlemmar, av formella skäl. Enligt Abd al-Haq Kielan var det vd:n för Örebro moské Jamal Lamhamdi som skötte försöken att ta över makten.

– Han är kanske medhjälpare till andra, större rörelse som vill ha den här fastigheten, de här lokalerna, den här moskén och de här möjligheterna till att bedriva en viss typ av islamistisk verksamhet, säger Abd al-Haqq Kielan

Men Jamal Lamhamdi tillbakavisar anklagelserna och menar att han bara levererat pengarna till köpet och inget mer.

– Sedan 2012 har varken jag eller någon från Örebro moské försökt göra något, säger Jamal Lamhamdi.

Så allt är ett missförstånd?

– Nej, det kan vara någon annan representant från organisationen, säger Jamal Lamhamdi, vd:n för Örebro moské.