#flyktiskåne

"Vi har inte sett allt det man är orolig för"

3:33 min

Sista anhalt för vår rundresa #flyktiskåne är Höganäs. Där berättar bland annat socialnämndens ordförande och två integrationssamordnare om det aktuella flyktingläget.

En del uppfattar Höganäs som en kommun för välbärgade, som inte har tagit lika stort ansvar som andra skånska kommuner under flyktingströmmen. Ordföranden i socialnämnden, moderaten Peter Schölander håller inte med:

Det är skitsnack, vi har tagit emot fler ensamkommande än Helsingborg. Vi har erbjudit hjälp, men Migrationsverket har inte återkommit. Det har nog runnit ut i sanden.

Socialchefen Lena Landström har sagt upp sig och slutar i februari, men arbetar tills dess som integrationssamordnare med ansvar för ensamkommande barn. Hon tror inte Höganäs skiljer sig från övriga kommuner.

– Höganäs har tagit emot ensamkommande barn sedan 2011, sedan öppnade vi ytterligare ett boende 2013 och sen har vi öppnat två i år, så när det gäller ensamkommande barn har Höganäs tagit emot i den utsträckning som Migrationsverket önskat, säger Lena Landström.

Nästa år kan kommuner tvingas ta emot även vuxna flyktingar, det gör Peter Schölander bekymrad och rådvill. Höganäs är inte redo att snabbt kunna ordna sådana boenden.

– Jag har inte alla svaren på det, säger han och tror det måste byggas nya enkla tillfälliga boenden.

Även nästa års avtal med 100 ensamkommande barn tycker han är en jättehög siffra och befarar slitningar på olika sätt. När han är ute och informerar allmänheten om flyktingmottagandet möter han viss oro:

– Det jag kan svara på är att skolan klarar det här och vi har inte sett en ökad brottslighet. Vi har inte sett alla de här grejorna man är orolig för. Lagen säger att vi måste ta emot barn, säger Peter Schölander.

Svårast är att hitta lokaler för boenden, platser i vanliga skolor och bemanning.

Alla kommuner söker personal samtidigt. Det är också svårt att hitta familjehem – både till flyktingbarn och svenska barn. Därför var öppnandet av boendet för 12-15-åringar i Ingelsträde viktigt – de skulle egentligen behöva bo i familjehem anser socialnämnden. Politikerna har lovat ordna 20 bostäder för flyktingfamiljer via kommunala bostadsbolaget Höganäshem. Men när det blir verklighet kan man inte säga. I kön till bolagets cirka 1 200 lägenheter står redan mer än dubbelt så många kommuninvånare.

Susanne Brommé är integrationssamordnare med ansvar för vuxna flyktingar. Hon träffar familjerna, tar kontakt med skola och hjälper flyktingarna skicka in aktuella ansökningar. Hennes högsta önskan i flyktingsituationen är ett samarbete:

– Vi är många som är inblandade från olika verksamheter, i takt med att det kommer fler och fler, blir det också ett ökat behov att vi samarbetar och förbättrar helt enkelt för dem som kommer.

Boenden ensamkommande barn - kommunens ansvar

Simontorps gård är byggt för 15, men där bor nu 40-talet ensamkommande barn.

Brorsbacke hade 30 platser, som användes när Höganäs hjälpte Trelleborg akut tidigare i höst. Nu finns 20 platser för ensamkommande barn, som avlastar Simontorps gård.

Långaröd, Lövgatan, 16 platser, ska avlasta Simontorps gård, tas i bruk när personal rekryterats

Ingelsträde, nytt boende, 8 platser, för yngre barn

Mellangatan, Gamla Lerberget, 10 platser

Safiren, Östra Lerberget, 6 platser

Viken, sökt bygglov för ett boende med 16 platser


Boenden övriga flyktingar - Migrationsverkets ansvar 

Brunnbygården, 100-tal platser

Mergreteberg, 80-tal platser