#flyktiskåne

Skurups ensamkommande får bo i andra kommuner

3:49 min

Vår reportageserie om hur kommunerna klarar av att ta hand om de många asylsökande som kommer fortsätter idag i Skurup. Där har hösten varit tuff för socialförvaltningen.

Hittills i år har Skurup tagit emot 69 stycken och totalt har kommunen ansvar för ett 90-tal ensamkommande, men de flesta är placerade i andra kommuner.

Inriktningen i Skurup är att ensamkommande barn och unga ska bo i familjehem, men eftersom det varit svårt att få tag på familjehem i Skurup har man alltså fått placera de flesta i andra kommuner. Det innebär många resor för socialsekreterarna och det är också stor konkurrens om familjehemsplatserna, säger Rickard Pettersson, som är förvaltningschef för individ- och familjeomsorgen i Skurups kommun sedan i våras.

Han tycker att ett kommunalt boende behövs.

– Idag placerar vi de allra flesta barnen i familjehem och jag tror ju att ska man ha en bra integrationsprocess och ett bra omhändertagande så behöver man också ha egna kommunala boenden, för att klara det, säger han.

Rickard Pettersson tycker att beredskapen i kommunen för att ta emot ensamkommande inte har varit tillräcklig.

- Socialförvaltningen är ju hårt ansträngd, mest kanske för att det inte finns någon planering och beredskap för antalet ensamkommande. Vi har behövt anställa socialsekreterare, vi har inte haft en bemanning i proportion till barn som har kommit.

– Så vi har ju brutit mot lagstiftningen och placerat barn i familjehem som kanske har varit utredda och vi har gjort avvikelserapporteringar på det, säger Rickard Pettersson.

Och hur ser du på det?

– Ja, det är ju jätteallvarligt, sedan är det en situation som vi måste lösa, jag tänker att handläggarna har gjort sitt allra bästa och är ju bekymrade över situationen, men vi måste hitta boende till barnen, säger han.

Hur ser du på den närmaste framtiden - våren och nästa år?

– Jag ser att vi måste ha en mycket bättre planering, ha ett mycket bättre integrationsarbete i kommunen lokalt, att hela kommunen måste initieras i det här arbetet på olika sätt, så det är ett stort arbete, säger han.

Det var för drygt två år sedan som kommunfullmäktige i Skurup beslutade att kommunen skulle ta emot ensamkommande barn i just familjehem. Kommunen har inte heller något avtal med länsstyrelsen om att ta emot anvisade nyanlända vuxna och familjer, även om man förstås på egen hand kan ordna boende och flytta till kommunen.

Johan Bolinder är moderat och andre vice ordförande i kommunstyrelsen och han berättar varför de som styrde kommunen förra mandatperioden valde den linjen.

– Det är egentligen två frågeställningar i det.

– När det gäller de vuxna nyanlända så är det ju bostadsbristen som gör att vi inte har någonstans att placera dessa och då tycker vi att det är mer ansvarsfullt att de placeras i kommuner där det faktiskt finns en bostad för dem att tillgå.

När det gäller de ensamkommande har fokus varit på kvaliteten och att man ska placeras i familjehem. Och tyvärr har det inte funnits tillräckligt många familjehem i Skurup för att hantera alla de barn som vi ansvarar för, säger han.

Sedan valet förra året har kommunen fått ett nytt styre. Den borgerliga alliansen har ersatts av ett minoritetsstyre med socialdemokraterna som största parti. Och Pierre Esbjörnsson (S), ordförande för kommunstyrelsen, är inte nöjd med den politiska linje han ärvt i frågan.

– Linjen har väl inte varit solidarisk mot grannkommuner eller kommunerna i Skåne och i Sverige. Och just nu så ser man att de kommuner som har tagit ett stort ansvar, ja de har många flyktingar i sin kommun redan men de har också en fullt fungerande förvaltning som vet, de har kunskapen, de har erfarenheten och de har problemlösningarna runt det som kommer.

– Vi som inte har jobbat med detta har inte haft egna boenden i kommunen, vi står ju ganska mycket på bar backe och ska starta från noll.

Det handlar om allt från att rekrytera personal som ska kunna jobba med detta till att hitta boende och hela strukturen inom förvaltningen. Det är en ganska stor utmaning, säger Pierre Esbjörnsson.

Men Johan Bolinder från moderaterna tycker inte att Skurups beredskap för att ta emot flyktingar är så mycket sämre än i andra kommuner.

– Jag ser Skurups utmaningar kanske som något större än andra kommuners men inte någon milsvid skillnad, vi har säkert snarlika problemställningar, säger han.

Eftersom det socialdemokratiskt ledda fyrpartistyret i Skurup styr i minoritet måste det få stöd hos oppositionspartier för att få igenom sina förslag. Det gäller att hitta lösningar som står för lång tid, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Esbjörnsson.

– På grund av den politiska situationen i Skurups kommun och minoritetsstyre så krävs det ju en lång process för att få alla partier på vagnen, säger han.

Häromveckan kom det ett beslut i kommunstyrelsen om att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta ett HVB-hem - hem för vård och boende - i Skurup. Hemmet är inte uttalat för ensamkommande, utan för alla barn och unga i kommunen som behöver bo på ett sådant.

  • Skurup hade vid årsskiftet 15 167 invånare.
  • Kommunen ansvarar idag för ett 90-tal ensamkommande barn och unga.
  • Skurups kommun har idag inte något eget boende för ensamkommande barn och unga och Migrationsverket har inget upphandlat asylboende i kommunen.
  • Skurup är en av sex skånska kommuner som saknar avtal med länsstyrelsen om att ta emot anvisade nyanlända vuxna och familjer.
  • I Skurup styr de fyra partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kommunens väl och Vänsterpartiet tillsammans i minoritet.