Regionen stoppar fönsterputs inom Hemtjänsten

Äldre personer kommer inte längre att få sina fönster putsade av regionens hemtjänst. Det är 375 personer som hittills fått hjälp med fönsterputsning årligen. Den tjänsten dras nu in och de äldre får vända sig till privata fönsterputsare och betala själva. Regionen spara 130 000 kronor årligen.