Svenskarna har dålig krismedvetenhet

2:32 min

Om det skulle inträffa en plötslig kris i Sverige måste alla kunna klara sig i minst tre dagar utan samhällets hjälp. Något få känner till.

– Krismedvetenheten har minskat under ett antal decennier. Därför tar försvarsutskottet nu initiativ att stimulera till en ökad medvetenhet om behovet av en bra krisberedskap, säger Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet.

Försvarsutskottet har tagit fram en rapport om vilket eget ansvar medborgarna har vid en kris. Rapporten skickas nu ut till myndigheter, kommuner och organisationer för att de i sin tur ska sprida kunskapen.

Var och en förväntas klara sig själv i minst 72 timmar, innan man kan räkna med hjälp från myndigheterna. I själva verket tror försvarsutskottet att det kan ta ännu längre tid för samhället att mobilisera vid en allvarligt kris. Man behöver ficklampa, batteridriven radio, campingkök, mat och vatten.

Men det är inte bara medborgarna som blivit sämre rustade att klara en kris. När kalla kriget tog slut i början av 1990-talet rustade också samhället ned sin förmåga att skydda befolkningen och upprätthålla nödvändiga funktioner om kriget skulle komma.

Till exempel tömdes alla de beredskapsförråd, som vi tidigare hade haft för att klara matförsörjningen om ett krig eller annan allvarlig kris skulle drabba oss. Men nu är läget ett helt annat, tycker Liberalernas Allan Widman:

– I dag finns i stort sett ingenting kvar av det civilförsvar som vi en gång hade. Det är oroande med tanke på omvärldsläget. Det har slarvats och man har glömt bort det som en gång var. Nu blir det ett grannlaga arbete att försöka ta sig tillbaka till de nivåer av krismedvetenhet som vi tidigare hade, säger Allan Widman.

Även Åsa Lindestam, socialdemokrat och vice ordförande i riksdagens försvarsutskott, håller med om att Sverige, bland annat i skuggan av ett alltmer expansivt Ryssland, måste lägga om strategi.

– Ja, jag är ju stolt naiv svensk. Och jag tycker att det är fint att vara naiv. Men samtidigt så ser vi ju när det trappas upp i omvärlden, att det inte är det bästa. Vi måste också försöka förstå vad det är som händer, och vad som skulle kunna hända i vårt land. Vi måste upp på banan igen. Med det civila försvaret, och med någon form av beredskap inför det som kan komma. Det gäller livsmedel men det gäller många andra saker också, säger Åsa Lindestam i riksdagens försvarsutskott.