Svenskar riskerar bli utan mat vid allvarlig kris

3:08 min

Mycket av maten vi konsumerar importeras från andra länder, och ingen myndighet har samlat ansvar för svensk livsmedelsförsörjning. Aningslöst, anser Civilförsvarsförbundet.

Civilförsvarsförbundets ordförande, Sven Lindgren, säger att för lite av maten vi äter i Sverige produceras här och han varnar för att det kan bli ännu värre framöver, med tanke på den press som svenska mjölkbönder är under.

– Vi har egentligen ingen svensk mjölkproduktion om tio-femton år om den här utvecklingen inte bryts.

Och vad säger du om det?

– Det är fullständigt åt helvete. Nu är det dags att väcka myndigheter, politiker och allmänhet, säger Sven Lindgren.

Det brukar sägas att självförsörjningsgraden på livsmedel ligger på mellan 50 och 55 procent i Sverige idag. Siffran har ifrågasatts, men klart är i alla fall att Sverige ligger på en betydligt lägre nivå än Finland, där självförsörjningsgraden är 80 procent. Sverige saknar också, till skillnad från alla våra EU-grannar, ett produktionsmål för det egna jordbruket, och ingen tar heller det övergripande ansvaret för matförsörjningen, säger Sven Lindgren.

– Det finns ingen statlig myndighet som har ett samlat ansvar för svensk livsmedelsförsörjning idag.

Borde det finnas?

– Ja. Politikerna är aningslösa. Det kalla kriget upphörde. Sovjetunionen ramlade ihop, evig fred skulle komma, vi gick med i EU. Under 90-talet sålde vi ut alla beredskapslager vi har, tömde allting, till höga kostnader dessutom.

Sverige saknar idag helt beredskapslager med livsmedel, även det i motsats till Finland som har kvar sina. De ska räcka i ett år i händelse av en allvarlig kris. I Sverige skulle livsmedlen snart kunna ta slut om kriget kom, säger Sven Lindgren.

– Folk är ju om sig och kring sig och de springer till affären och handlar. Det finns ju inga skafferier i moderna lägenheter idag. Och efter ett dygn är det slut i affärerna, det är tomt på hyllorna, därför att affärerna inte heller har några lager. Ser man totalt i hela Sverige, och lägger till de centrallager som livsmedelskedjorna har, och livsmedelsindustrin och importhamnar och så vidare, så räcker våra livsmedel i tio-tolv dagar. Sen är det slut.

Det här gäller även om transporterna skulle fortsätta fungera. Om det blev störningar i transportsystemet skulle bristen bli ännu värre och gå ännu snabbare. Enligt Sven Lindgren är det mycket viktigt att ha en stark egen livsmedelsproduktion i Sverige. Att som nu, lita till att vårt EU-medlemsskap skulle rädda oss om en allvarlig kris inträffade, är naivt, tycker han.

– Om Sverige bara producerar hälften av vad vi själva äter, då kan inte vi vara särskilt solidariska mot någon annan om de skulle få problem heller. Och skulle vi få problem kommer förmodligen andra EU-länder få problem också. Då kanske de ser till sitt eget hus först, innan de hjälper Sverige som inte har förmåga att producera sin mat själv, fast vi borde ha det. Åtminstone upp till 80 procent, precis som finländarna, säger Sven Lindgren på Civilförsvarsförbundet, och fortsätter.

– Vi har gott om vatten, gott om mark, och vi har duktiga lantbrukare som idag går på knäna för att de har svårt att konkurrera med andra länder, som inte har samma djurskyddskrav eller miljökrav på sig.