Björn Jansson: "Bryggeriaffären kan bli dyrare, men det är spekulationer"

9:49 min

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson säger att affären med Spendrups om att sälja en tomt i Visby hamn kan bli dyrare, men att det bara är spekulationer.

– Ja, det vet vi inte. Det återstår att se. Det beror på hur omfattande saneringen blir. Men det är ingen som vet några siffror och det är det man håller på att börja med nu. Allt annat är spekulationer. Ingen vet egentligen.

Men det kan bli dyrare?

– Det kan bli dyrare men det är också sagt att det kan bli billigare. Det är det som är frågan, hur det blir, säger Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Som P4 Gotland har berättat kan saneringen av marken där den gamla hamnterminalen ligger i Visby hamn bli dyrare än de 15 miljoner man räknat med.

Regionstyrelsen har fått ett tilläggsanslag på 18 miljoner för utgifter i samband med affären som rivning, sanering, anslutande markarbeten, fastighetsbildning och detaljplanearbete för att marken sen ska säljas till Spendrups. Frågan är om det kommer att räcka.

Saneringen beräknas kosta 15 miljoner kronor och rivningen 2 miljoner kronor. Dessutom har Region Gotland nu anlitat en konsult som ska vara huvudprojektledare för affären. Regionen räknar med att han kommer att jobba halvtid tills affären är avslutad våren 2017. I så fall blir det en kostnad på över 1 miljon kronor. Som inte fanns med i budgeten när den klubbades.

Summan av det här är 18 miljoner kronor - som budgeten alltså.

Därutöver ska alltså detaljplanearbetet göras och fastigheten bildas. Och som vi berättat tidigare riskerar saneringen att kosta mer än 15 miljoner kronor.

Kommer de här 18 miljonerna att räcka?

– Det vet vi ju inte nu. Vi har anställt en projektledare och projektet ska starta, så vi vet ju inte. Vi har inget facit, säger Björn Jansson.

I underlagen till regionfullmäktige och regionstyrelsen inför beslutet den 7 september är alla kostnader för affären 39 miljoner kronor för att sälja tomten för 14 miljoner kronor.

Många gotlänningar är upprörda över att Regionen satsar tiotals miljoner på affären med Spendrups när det samtidigt görs så mycket besparingar på verksamheter som drabbar vanligt folk. Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson försvarar affären.

– Här gör vi en investering. Vi måste både gasa och bromsa. Vi måste effektivisera och minska våra totala kostnader. Men samtidigt måste vi också se till att Gotland utvecklas. Det här ger arbetstillfällen. Det ger arbetstillfällen under byggnationen, det är meningen att det blir fler anställda på bryggeriet. På så sätt gynnar det det gotlänska samhället, säger Björn Jansson.

Men Region Gotland har inte gjort någon samhällsekonomisk analys om vad affären med Spendrups om marken i Visby Hamn ger tillbaka till samhället. Därför vet man inte hur många jobb eller hur mycket skatteintäkter bryggeriet kan ge.

– Nej, det vet vi ju inte exakt. Men jag vet ju att det blir fler anställda och det kommer bli jobb under projekteringstiden och när man ska bygga bryggeriet. Det är skattekronor in till samhället, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson.