Ö-stater hotas att dränkas

1:59 min

I Stilla Havet hotas flera små ö-stater av att dränkas på grund av klimatförändringar. Allt fler människor som bor där vill lämna sina hem för gott. Det visar en ny undersökning som ett FN-institut för miljö och säkerhet presenterade vid klimatmötet i Paris.
FN-experten Koko Warner som har lett studien, ser det som en tidig varning om vad som är på väg att ske på fler håll.

– Både afrikanska bönder, boskapsskötare i Asien och fiskare i ö-länderna vittnar om andra vädermönster än för några generationer sen, säger Koko Warner, expert vid FN-institutet för miljö och säkerhet, till Ekot.

Och risken ökar för väldigt många. I Sydostasien bor tre miljarder människor i områden med stora klimatrisker.

Den nya enkäten handlar om hur människor från några av ö-länderna i Stilla Havet, Kiribati Nauru och Tuvalu, planerar sin framtid.

Mer än 70 procent av hushållen i Kiribati och Tuvalu och 35 procent i Nauru har planer på lämna sina hemländer om torka översvämningar förvärras.

Möjligheterna att ens leva där hotas av att havsnivån kan fortsätta stiga på grund av klimatförändringar.De låglänta öarna riskerar helt enkelt att dränkas, och saltvatten förstör dricksvatten och möjligheter att odla.

Men i själva verket har bara en fjärdedel av familjerna pengar och resurser att emigrera. De riskerar bli fångna i allt värre omständigheter. Det här är länder med små befolkningar och det är inte bara att flytta för alltid. Alla livsvillkor ändras, säger Koko Warner.

– Det handlar om kultur, värderingar och familjeband så det är inte riktigt så enkelt. Det som behövs är en ny pakt om solidaritet och samarbete som baseras på 2000-talets regler snarare än på 1900-talets, säger hon.