Norrköping

Byggplaner hotar ridklubbens framtid

1:30 min

Norrköpings brandstation behöver flyttas till en ny plats. Ett av alternativen är fältet där Norrköpings fältrittklubb har sin verksamhet.

Räddningstjänsten i Norrköping vill flytta sin brandstation till en mer strategisk plats närmare E22:an innan 2020.

I ett par år har det diskuterats var den nya brandstationen ska ligga och en plats som varit på tal länge är Dagsbergsfältet där Norrköpings Fältrittklubb har sin verksamhet. 

– Om det skulle byggas en brandstation här ute skulle vi inte kunna släppa ut våra hästar när betesmarken blir mindre, säger Jennifer Carlegrim, verksamhetschef i ridklubben.

Norrköpings kommun har nyligen tagit fram andra alternativ där en ny brandstation skulle kunna byggas, men förslagen har avvisats av räddningstjänsten.

– Vårt huvudmål är inte att vara där fältrittklubben är, jag hoppas att vi kan hitta en lösning för båda, säger Håkan Dahm på räddningstjänsten i Östra Götaland.

Kommunen i samråd med räddningstjänstefortsätter nu att utreda var den nya brandstationen ska ligga. Dagsbergsfältet där fältrittklubben håller till är fortfarande ett alternativ, men ett klart beslut kan dröja.