Stora mängder kontanter i omlopp

1:15 min

Det är extra mycket pengar i omlopp i samhället just nu eftersom sedlar och mynt håller på att bytas ut. Men samtidigt är det svårare än någonsin att sätta in pengar på ett bankkonto, då fler och fler bankkontor tar bort sin kontanthantering.

Allt färre bankontor tar emot kontanter. Det är något som har påverkat människor, främst i glesbygden,  under flera år.

– Men det som händer nu som gör att man kan tänka sig att det blir ett större problem är att vi håller på att byta ut sedlar och mynt. Man kan tänka sig att det kommer in mer kontanter till butiker, att de får ännu större problem att lämna in pengar på banken, säger Ivar Hallin som jobbar på Länsstyrelsen Västernorrland.

Ivar Hallin har haft i uppdrag att titta över kontantsituationen i länet. Han menar att det finns mycket kontanter i omlopp just nu för att människor vill byta ut sina gamla sedlar och mynt till de nya pengarna som har kommit.

– Förra gången det skedde ett större byte av sedlar så fanns det bankar och då skedde bytet inom banksystemet. Nu finns det få bankar som hanterar kontanter så hela ansvaret för att växla gamla pengar mot nya har landat på handeln. Handeln har fått ta den roll som bankerna har haft traditionellt, säger han.

Länsstyrelsen har tittat över hur butiker på landsbygden påverkas av denna situation.

– När vi har kollat med framförallt de mindre butikerna i länet så visar det sig att det blir en ökning av kontantbeloppen. Men skillnaden är inte så dramatisk jämfört med hur det normalt brukar vara. Oron för att anhopningen av kontanter skulle bli ohanterlig var överdriven, säger han.