"Bojkott fel väg att gå"

Världsnaturfondens uppmaning till köpbojkott av svensk östersjötorsk är fel väg att gå för att rädda torsken. Det säger yrkesfiskaren Morgan Broberg i Simrishamn som deltog i fredags i ett möte i Simrishamn om torskfisket i Östersjön.
De nya större maskorna i fisketrålen är ett bra sätt att undvika utfiskning, säger han. Men han menar också att man nu måste diskutera frågan om kompensation för de minskade fångsterna, som är en följd av den nya tråltypen.